HUSITSKÝ KOSTEL  PÍSEK

CÍRKEV ČESKOSLOVENSKÁ HUSITSKÁ V PÍSKU


Zveme vás na křesťanský víkend. Modlitby, program pro děti a rodiče, procházka, společný zábavní workshop, večerní loutkové divadélko, vystoupení kouzelníka a společná nedělní bohoslužba.


NAŠE VYZNÁNÍ

Toto místo je jen začátek. Začátek něčeho nového, co ve vás probudí zvědavost a touhu po Bohu, kterého budete prožívat v sobě a spolu s ostatními. Ne! Nejsme závislí na jakékoliv moci tohoto světa. Jsme otevřeni Ježíšovi z Nazareta, který nás vede....

svátosti a služby, které vám nabízíme 

KŘEST / BIŘMOVÁNÍ / MANŽELSTVÍ - SVATBA / ÚTĚCHA NEMOCNÝCH / VEČEŘE PÁNĚ - EUCHARISTIE/ DUCHOVNÍ DOPROVÁZENÍ V KRIZI / NÁVŠTĚVA NEMOCNÝCH V DOMÁCNOSTI NEBO NEMOCNICI / MODLITEBNÍ PODPORA / POHŘEBNÍ ROZLOUČENÍ / DŮSTOJNÉ ULOŽENÍ OSTATKŮ V KOLUMBÁRIU A DALŠÍ

NEDĚLNÍ BOHOSLUŽBY

Bohoslužby, nejsou jen pro vybrané jedince, naopak, Ježíš zve všechny: "Pojďte ke mně všichni, kdokoliv jste obtíženi břemeny...". Jde o to, že díky spiritualitě, modlitbě, svátosti přijímání, přímluvám, požehnání, se nám dostává netušené a zázračné pomoci. A potřebujeme ji jako lidé obnovovat pravidelně, protože velmi rychle zapomínáme. K účasti na bohoslužbách CČSH jsou zváni opravdu všichni. Nejsme velkým společenství a dbáme spíše na osobní přístup a svobodu svědomí každého jedince. U nás nebudete členy, ale dětmi jediného Boha, bratry a sestrami. Proto jsme tu pro vás každou NEDĚLI od 9.00 hodin. Těšíme se na vás....


Základní kontakty:

Náboženská obec Církve československé husitské v Písku

Budějovická 204/13

397 01 Písek


Mgr. Miluše Štojdlová, zmocněnkyně DR

tel.: 601 154 725, e-mail: miluse.stojdlova@seznam.cz


Bc. Samuel Vašin, duchovní

tel.: 601 154 721, e-mail: sam.sos@seznam.cz


Mgr. Lenka Kalčíková, správa kolumbária

tel.: 603 877 360, e-mail: kolumbarium-pisek@post.czPODPOŘTE NÁS - DĚKUJEME

Bez vaší pomoci se neobejdeme, děkujeme všem za dary, které můžete posílat na náš účet.

0642536309 / 0800