SPOLUPRACUJEME

odkazy na organizace a projekty, se kterými spolupracujeme nebo je podporujeme

S domovem pro seniory Světlo máme podepsané memorandum o dobrovolnické spolupráci.