KOLUMBÁRIUM

kolumbárium

BUDĚJOVICKÁ 204/13, 397 01 PÍSEK

603 877 360

kolumbarium-pisek@post.cz

Pro uložení ostatků, prodloužení pronájmu schránky nebo poskytnutí souvisejících služeb nás prosím kontaktujte i mimo úřední hodiny kanceláře správy kolumbária.

Otevírací doba kolumbária

ČTVRTEK AŽ PONDĚLÍ OD 8.00 DO 17.00

Úřední hodiny kanceláře správy kolumbária

PONDĚLÍ 15.30 - 17.00

vstupní pohled do starého kolumbária
vstupní pohled do starého kolumbária

Ceník za pronájem a služby

Pronájem malé schránky na 5 let

ve starém kolumbáriu / 1-2 urny

900.-

Pronájem malé schránky na 10 let

ve starém kolumbáriu / 1- 2 urny

1800.-

Pronájem malé schránky na 10 let

ve starém kolumbáriu / 1-2 urny

1800.-

Pronájem velké schránky na 10 let

ve starém kolumbáriu / 3 a více uren

3600.-

Pronájem malé schránky na 5 let

v novém kolumbáriu / 4 a více uren

2000.-

Pronájem malé schránky na 10 let

v novém kolumbáriu / 4 a více uren

4000.-

Pietní uložení urny

možnost uložení s obřadem / nutno domluvit s duchovním

200.-

Pietní vyjmutí urny

 

200.-

Nápis na malou schránku

týká se pouze starého kolumbária

380.-

Nápis na velkou schránku

týká se pouze starého kolumbária

480.-

pohled do nového kolumbária
pohled do nového kolumbária

Řád kolumbárií

Prosíme návštěvníky, aby dodržovali řád kolumbárií.

 1. Kolumbárium je posvátným a pietním místem k ukládání uren s popelem zemřelých.
 2. Urnu ukládá (po zapsání do evidence) správce kolumbária.
 3. Urna může být vydána jen nájemci či příbuzným.
 4. Správa kolumbária zajistí nápis na desku schránky po předchozím zaplacení. (provedení do dvou měsíců) /platí pro staré kolumbárium/
 5. Správa kolumbárií nezodpovídá za eventuální poškození nápisu či rozbití skla.
 6. Správa kolumbárií nezodpovídá za ztrátu květin či jiných předmětů zavěšených na schránce.
 7. Květiny se umísťují vždy vpravo, ostatní předměty se zavěšují nad schránku.
  /platí pro staré kolumbárium/
 8. Svíčky lze zapalovat pouze na mramorové desce.
 9. Zásadně používejte malé čajové svíčky v hliníku! Jiné než čajové svíčky budou odstraňovány.
 10. Kolumbária jsou otevřena: čtvrtek, pátek, sobota, neděle, pondělí od 8 - 17 hodin.
 11. V prostorách kolumbárií se nesmí kouřit, ukládat nic na zem a vodit do prostor zvířata.
 12. Přítomní ve starém kolumbáriu nesmí rušit obřady v kostele.
 13. Nájemce musí řádně platit za pronájem.
 14. Zaplacení poplatku za pronájem schránky je považováno za ujednání o užívání schránky.
 15. Platí se vždy na pět nebo deset let.
 16. Nebude-li nájemné uhrazeno ani po upomínce, urnové místo bude zrušeno a urny s ostatky budou vydány k rozptylu na lesní hřbitov v Písku.
 17. Nájemce je povinen sdělit správci kolumbária změnu adresy.

V Písku dne 1. 10. 2022.